به راهنمای هرمس کالا خوش آمدید!
پرسش های پر تکرار

هرمس کالا با داشتن نماد های الکترونیکی مورد نیاز قابل احراز هویت برای کاربران و خریداران گرامی می باشد همچنین هرمس امکان دریافت مرسوله به صورت حضوری را نیز فراهم کرده است شما با انتخاب دریافت مرسوله به صورت حضوری و سپس مراجعه به انبار مرکزی هرمس کالا می توانید سفارش خود را به صورت حضوری و در بسته بندی کامل تحویل گرفته و مبلغ مرسوله را پرداخت نمایید

هرمس کالا با داشتن نماد های الکترونیکی مورد نیاز قابل احراز هویت برای کاربران و خریداران گرامی می باشد همچنین هرمس امکان دریافت مرسوله به صورت حضوری را نیز فراهم کرده است شما با انتخاب دریافت مرسوله به صورت حضوری و سپس مراجعه به انبار مرکزی هرمس کالا می توانید سفارش خود را به صورت حضوری و در بسته بندی کامل تحویل گرفته و مبلغ مرسوله را پرداخت نمایید

هرمس کالا با داشتن نماد های الکترونیکی مورد نیاز قابل احراز هویت برای کاربران و خریداران گرامی می باشد همچنین هرمس امکان دریافت مرسوله به صورت حضوری را نیز فراهم کرده است شما با انتخاب دریافت مرسوله به صورت حضوری و سپس مراجعه به انبار مرکزی هرمس کالا می توانید سفارش خود را به صورت حضوری و در بسته بندی کامل تحویل گرفته و مبلغ مرسوله را پرداخت نمایید

هرمس کالا با داشتن نماد های الکترونیکی مورد نیاز قابل احراز هویت برای کاربران و خریداران گرامی می باشد همچنین هرمس امکان دریافت مرسوله به صورت حضوری را نیز فراهم کرده است شما با انتخاب دریافت مرسوله به صورت حضوری و سپس مراجعه به انبار مرکزی هرمس کالا می توانید سفارش خود را به صورت حضوری و در بسته بندی کامل تحویل گرفته و مبلغ مرسوله را پرداخت نمایید