بازگشت به راهنمای هرمس کالا

در شهر تهران ارسال کالاها با اکسپرس هرمس کالا صورت می‌پذیرد. همچنین قابلیت ارسال آنی سفارش نیز برای شهر تهران وجود دارد و به صورت پس کرایه محاسبه می شود. برای ارسال به سایر شهرها از سرویس ارسال شرکت پست استفاده می‌شود. کالاهای سنگین و فوق‌سنگین برای تمامی شهر ها از طریق باربری ارسال شده و به‌صورت پس‌کرایه محسوب می‌شود.

برای شهر تهران قابلیت ارسال آنی وجود دارد، یعنی اگر شما از ساعت 24 الی 13 سفارش خود را ثبت کنید و در صورت وجود ظرفیت سفارش همان روز به دست شما خواهد رسید. هزینه ارسال آنی به صورت پس کرایه محاسبه شده و در محل توسط سفیر از شما دریافت می گردد.

تحویل سفارش در تهران در سه بازه ۹ تا ۱3 و ۱3 تا ۱6 و 16 تا 19 تعریف شده است. هنگام ثبت سفارش شما می‌توانید روز و ساعت دریافت سفارش را طبق برنامه انتخاب کنید. در سایر شهرها نیز بازه تحویل برای کالاهای غیرسنگین، توسط پست پیشتاز مشخص شده و در ساعات اداری تحویل می‌شوند.

بله، هنگام ثبت سفارش می‌توانید نام شخص و آدرس دیگری را وارد کنید و گیرنده سفارش را تعیین کنید.

خیر، تحویل سفارش در اماکن عمومی همچون کافه، کافی‌نت، رستوران، هتل و مانند آن وجود ندارد و لازم است آدرس تحویل، دقیق و قابل‌استناد باشد.