انتخاب آدرس
افزودن آدرس
ساجده فیضی
استان: خوزستان آزادگان، خیابان سرو بلوار ایثار خیابان پنجم پلاک ۳۱۹ شماره تماس ضروری: 09058428552
شهر: دزفول کد پستی: 6461646693
این مرسوله به ساجده فیضی با شماره تلفن 09058428552 و به آدرس خوزستان دزفول آزادگان، خیابان سرو بلوار ایثار خیابان پنجم پلاک ۳۱۹ و کد پستی 6461646693 تحویل داده خواهد شد
علیرضا جعفرقلی نژاد
استان: تهران مرزداران خیابان شهید ابراهیمی کوچه الوند 4 پلاک 18 واحد5 شماره تماس ضروری: 09901030845
شهر: تهران کد پستی: 14636667656
این مرسوله به علیرضا جعفرقلی نژاد با شماره تلفن 09901030845 و به آدرس تهران تهران مرزداران خیابان شهید ابراهیمی کوچه الوند 4 پلاک 18 واحد5 و کد پستی 14636667656 تحویل داده خواهد شد
علیرضا جعفرقلی نژاد
استان: تهران مرزداران خیابان شهید ابراهیمی کوچه الوند 4 پلاک 18 واحد5 شماره تماس ضروری: 09901030845
شهر: تهران کد پستی: 14636667656
این مرسوله به علیرضا جعفرقلی نژاد با شماره تلفن 09901030845 و به آدرس تهران تهران مرزداران خیابان شهید ابراهیمی کوچه الوند 4 پلاک 18 واحد5 و کد پستی 14636667656 تحویل داده خواهد شد
انتخاب شیوه ارسال

پست سفارشی

زمان تقریبی تحویل سفارش 48 تا 72 ساعت(هزینه ارسال طبق تعرفه پست)

هزینه ارسال

تومان
1 تا 3 روز آینده
22 ام تا 24 ام

پست پیشتاز

زمان تحویل سفارش کمتر از 24 ساعت(هزینه ارسال طبق تعرفه پست)

هزینه ارسال

تومان
1 تا 3 روز آینده
22 ام تا 24 ام
دوشنبه 22 خرداد
9:00   تا   13:00
13:00   تا   16:00
16:00   تا   19:00
سه شنبه 23 خرداد
9:00   تا   13:00
13:00   تا   16:00
16:00   تا   19:00
چهارشنبه 24 خرداد
9:00   تا   13:00
13:00   تا   16:00
16:00   تا   19:00
یکشنبه 21 خرداد
تا 6 ساعت آینده
زمان تحویل سفارش